***اطلاعیه مهم***

طبق بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی
از اول سال 1397 کلیه واحد های صنفی (بند الف و بند ب)  می بایستی هرگونه خرید و فروش خود در سال 1397 را در نرم افزار صندوق فروش ثبت نمایند درغیر این صورت دفاتر مالی آنها از جانب اداره مالیات مربوطه پذیرفته نخواهد شد و مالیات آنها بصورت علی الراس محاسبه خواهد گردید .

 

 

Template Design:Dima Group